தயாரிப்பு

  • RCBO 4.5KA Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection

    RCBO 4.5KA மீதமுள்ள தற்போதைய பாதுகாப்புடன் மீதமுள்ள தற்போதைய சர்க்யூட் பிரேக்கர்

    அறிமுகம் மீதமுள்ள தற்போதைய இயக்கப்படும் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்சக்தி நிறுவல் காப்பு தோல்வியுற்றால், பூமியின் தற்போதைய கசிவுகள், அதிக சுமை மற்றும் குறுகிய சுற்று பாதுகாப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் தீயைத் தடுப்பதற்காக, மின்சார அதிர்ச்சி அபாய பாதுகாப்பிற்காக ABDT-63 நோக்கம் கொண்டவை. வெளிப்புற நிறுவல் வாங்கிகள், உபகரணங்கள் மற்றும் கேரேஜ் மற்றும் அடித்தள விளக்குகளை வழங்கும் குழு வரிகளைப் பாதுகாக்க அவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.