தயாரிப்பு

 • DAM1-125 Series Thermal Overload Operation Moulded Case Circuit Breaker(Fixed type)

  DAM1-125 தொடர் வெப்ப ஓவர்லோட் ஆபரேஷன் மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர் (நிலையான வகை)

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்னோட்டத்தை இயல்பான பயன்முறையில் நடத்துவதற்கும் அதை குறுகிய சுற்றுகள், ஓவர்லோட், அனுமதிக்க முடியாத பக்கிங் மற்றும் செயல்பாட்டு செயல்பாடு மற்றும் மின்சார சுற்று பகுதிகளைத் தூண்டுவதற்கும் அணைக்கப்படுகின்றன. 12,5 முதல் 1600A வரை மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு 400V ஆக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொண்ட மின்சார அலகுகளில் பயன்படுத்த அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  அவை EN 60947-1, EN 60947-2 இன் தேவைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன
 • DAM1-160 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-160 MCCB மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்னோட்டத்தை இயல்பான பயன்முறையில் நடத்துவதற்கும் அதை குறுகிய சுற்றுகள், ஓவர்லோட், அனுமதிக்க முடியாத பக்கிங் மற்றும் செயல்பாட்டு செயல்பாடு மற்றும் மின்சார சுற்று பகுதிகளைத் தூண்டுவதற்கும் அணைக்கப்படுகின்றன. 12,5 முதல் 1600A வரை மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு 400V ஆக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொண்ட மின்சார அலகுகளில் பயன்படுத்த அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  அவை EN 60947-1, EN 60947-2 இன் தேவைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன
 • DAM1-250 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-250 MCCB மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்னோட்டத்தை இயல்பான பயன்முறையில் நடத்துவதற்கும் அதை குறுகிய சுற்றுகள், ஓவர்லோட், அனுமதிக்க முடியாத பக்கிங் மற்றும் செயல்பாட்டு செயல்பாடு மற்றும் மின்சார சுற்று பகுதிகளைத் தூண்டுவதற்கும் அணைக்கப்படுகின்றன. 12,5 முதல் 1600A வரை மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு 400V ஆக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொண்ட மின்சார அலகுகளில் பயன்படுத்த அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  அவை EN 60947-1, EN 60947-2 இன் தேவைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன.
 • DAM1 630 Series Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1 630 சீரிஸ் மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்னோட்டத்தை இயல்பான பயன்முறையில் நடத்துவதற்கும் அதை குறுகிய சுற்றுகள், ஓவர்லோட், அனுமதிக்க முடியாத பக்கிங் மற்றும் செயல்பாட்டு செயல்பாடு மற்றும் மின்சார சுற்று பகுதிகளைத் தூண்டுவதற்கும் அணைக்கப்படுகின்றன. 12,5 முதல் 1600A வரை மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு 400V ஆக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொண்ட மின்சார அலகுகளில் பயன்படுத்த அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  அவை EN 60947-1, EN 60947-2 இன் தேவைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன.
 • DAM1 800 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1 800 MCCB மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் மின்னோட்டத்தை இயல்பான பயன்முறையில் நடத்துவதற்கும் அதை குறுகிய சுற்றுகள், ஓவர்லோட், அனுமதிக்க முடியாத பக்கிங் மற்றும் செயல்பாட்டு செயல்பாடு மற்றும் மின்சார சுற்று பகுதிகளைத் தூண்டுவதற்கும் அணைக்கப்படுகின்றன. 12,5 முதல் 1600A வரை மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு 400V ஆக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கொண்ட மின்சார அலகுகளில் பயன்படுத்த அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  அவை EN 60947-1, EN 60947-2 இன் தேவைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன
 • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  டிஏஎம் 1 சீரிஸ் எலக்ட்ரானிக் வகை மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர் (எம்சிசிபி)

  மின்னணு ஓவர் நடப்பு வெளியீட்டைக் கொண்ட சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள்
  வெப்ப-காந்த பிரேக்கர்களிடமிருந்து மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்களைப் பாகுபடுத்தும் அம்சம் மின்னணு மின்னோட்டத்துடன் தற்போதைய வெளியீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதாகும். எலக்ட்ரானிக் என்பது கட்டுப்பாடு நுண்செயலி வழியாக செய்யப்படுகிறது. மின்னணு சுற்றுவட்டத்தின் வடிவமைப்பு, செயல்பாட்டில் சந்திப்பதற்கான மோசமான சாத்தியக்கூறுகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உயர் சுற்று நீரோட்டங்களில், மின்னணு சுற்று இயக்காமல் நேரடி திறப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியில், மின்னணு சுற்று தோல்வியின் சாத்தியம் நீக்கப்பட்டது. -அதிகபட்சம், குறைந்தபட்சம், சராசரி போன்றவை. பல்வேறு நேர இடைவெளிகளில் (பகல்-இரவு) வரையப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் மதிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்களின் மதிப்பிடப்பட்ட மற்றும் உடனடி திறப்பு தற்போதைய சரிசெய்தல் பகுதிகள் மிகவும் விரிவானவை. இந்த அம்சம் பிரேக்கருக்கு பரந்த பயன்பாட்டு வாய்ப்பை அனுமதிக்கிறது மேலும், மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை.
 • DAM1 Series Thermal And Magnetic Adjustable Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  DAM1 தொடர் வெப்ப மற்றும் காந்த சரிசெய்யக்கூடிய வகை வார்ப்பட வழக்கு சுற்று பிரேக்கர் (MCCB)

  டிஏஎம் 1 தொடர் மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்களின் வெப்ப மற்றும் காந்த அனுசரிப்பு வரம்பு உலகத் தரத்திற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தயாரிக்கப்படுகிறது. அனைத்து பயன்பாடுகளுக்கும் ஓவர்லோட் மற்றும் ஷார்ட்-சர்க்யூட் பாதுகாப்பை வழங்குதல். வெப்ப மற்றும் காந்த கூறுகள், ஒரு பரந்த இசைக்குழுவில் சரிசெய்யக்கூடியவை, இந்த எம்.சி.சி.பி. விண்ணப்பம்.
 • DAM1 1600 electronic type Moulded case circuit breaker(MCCB)

  DAM1 1600 எலக்ட்ரானிக் வகை மோல்டட் கேஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர் (MCCB)

  மின்னணு ஓவர் நடப்பு வெளியீட்டில் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள்
  வெப்ப-காந்த பிரேக்கர்களிடமிருந்து மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்களைப் பாகுபடுத்தும் அம்சம் மின்னணு மின்னோட்டத்துடன் தற்போதைய வெளியீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதாகும். எலக்ட்ரானிக் என்பது கட்டுப்பாடு நுண்செயலி வழியாக செய்யப்படுகிறது. மின்னணு சுற்றுவட்டத்தின் வடிவமைப்பு, செயல்பாட்டில் சந்திப்பதற்கான மோசமான சாத்தியக்கூறுகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உயர் சுற்று நீரோட்டங்களில், மின்னணு சுற்று இயக்காமல் நேரடி திறப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியில், மின்னணு சுற்று தோல்வியின் சாத்தியம் நீக்கப்பட்டது. -அதிகபட்சம், குறைந்தபட்சம், சராசரி போன்றவை. பல்வேறு நேர இடைவெளிகளில் (பகல்-இரவு) வரையப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் மதிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்களின் மதிப்பிடப்பட்ட மற்றும் உடனடி திறப்பு தற்போதைய சரிசெய்தல் பகுதிகள் மிகவும் விரிவானவை. இந்த அம்சம் பிரேக்கருக்கு பரந்த பயன்பாட்டு வாய்ப்பை அனுமதிக்கிறது மேலும், மின்னணு சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை.
 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 125 தொடர் MCCB ABB ISOMAX

  நன்மைகள் x துணை சாதனங்களின் எளிதான சுயாதீன நிறுவல்: அலாரம் தொடர்பு; துணை தொடர்பு; மின்னழுத்த வெளியீட்டின் கீழ்; ஷன்ட் வெளியீடு; இயக்க முறைமையைக் கையாளுதல்; மின் இயக்க முறைமை; செருகுநிரல் சாதனம்; டிரா-அவுட் சாதனம்;. Circuit ஒவ்வொரு சர்க்யூட் பிரேக்கரின் நிலையான தொகுப்பும் பஸ்பர்கள் அல்லது கேபிள் லக்ஸ், கட்ட பிரிப்பான்கள், ஒரு நிறுவல் பேனலில் ஏற்றுவதற்கு திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது. Cla சிறப்பு கிளாம்ப் 125 மற்றும் 160 அலகுகளின் உதவியுடன் ஒரு டிஐஎன்-ரயிலில் நிறுவ முடியும் ....
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 தொடர் MCCB ABB ISOMAX1

  நன்மைகள் x துணை சாதனங்களின் எளிதான சுயாதீன நிறுவல்: அலாரம் தொடர்பு; துணை தொடர்பு; மின்னழுத்த வெளியீட்டின் கீழ்; ஷன்ட் வெளியீடு; இயக்க முறைமையைக் கையாளுதல்; மின் இயக்க முறைமை; செருகுநிரல் சாதனம்; டிரா-அவுட் சாதனம்;. Circuit ஒவ்வொரு சர்க்யூட் பிரேக்கரின் நிலையான தொகுப்பும் பஸ்பார் அல்லது கேபிள் லக்ஸ், கட்ட பிரிப்பான்கள், அதன் பெருகிவரும் ஒன்டான் நிறுவல் குழுவிற்கான திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது. Cla சிறப்பு கிளம்பின் உதவியுடன் 125 மற்றும் 160 அலகுகளை ஒன்டா டிஐஎன்-ரெயில் நிறுவ முடியும். • எடை மற்றும் டி ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 தொடர் MCCB ABB ISOMAX S3

  நன்மைகள் x துணை சாதனங்களின் எளிதான சுயாதீன நிறுவல்: அலாரம் தொடர்பு; துணை தொடர்பு; மின்னழுத்த வெளியீட்டின் கீழ்; ஷன்ட் வெளியீடு; இயக்க முறைமையைக் கையாளுதல்; மின் இயக்க முறைமை; செருகுநிரல் சாதனம்; டிரா-அவுட் சாதனம்;. Circuit ஒவ்வொரு சர்க்யூட் பிரேக்கரின் நிலையான தொகுப்பு பஸ்பார் அல்லது கேபிள் லக்ஸ், கட்ட பிரிப்பான்கள், அதன் பெருகிவரும் ஒன்டான் நிறுவல் குழுவிற்கான திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது. Cla சிறப்பு கிளம்பின் உதவியுடன் 125 மற்றும் 160 அலகுகளை ஒன்டா டிஐஎன்-ரெயில் நிறுவ முடியும். An எடை ஒரு ...
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  நன்மைகள் துணை துணை சாதனங்களை எளிதாக சுயாதீனமாக நிறுவுதல்: lar அலாரம் தொடர்பு; Contact துணை தொடர்பு; Voltage மின்னழுத்த வெளியீட்டின் கீழ்; • ஷன்ட் வெளியீடு; Operating இயக்க முறைமையைக் கையாளுதல்; Operating மின் இயக்க முறைமை; • செருகுநிரல் சாதனம்; • டிரா-அவுட் சாதனம்;. Circuit ஒவ்வொரு சர்க்யூட் பிரேக்கரின் நிலையான தொகுப்பும் பஸ்பர்கள் அல்லது கேபிள் லக்ஸ், கட்ட பிரிப்பான்கள், அதன் பெருகிவரும் திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது • ஒரு நிறுவல் குழு. Cla சிறப்பு கிளாம்ப் 125 மற்றும் 160 அலகுகளின் உதவியுடன் ஒரு டிஐஎன்-ரெயில் நிறுவப்படலாம். • வீ ...
12 அடுத்து> >> பக்கம் 1/2