தயாரிப்பு

  • DAL1-63 Residual Current Circuit Breakers

    DAL1-63 மீதமுள்ள தற்போதைய சுற்று பிரேக்கர்கள்

    அறிமுகம் DAL1-63 மீதமுள்ள நடப்பு சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் என்பது பாதுகாப்பு கருவிகளாகும், அவை ஆபத்தான மின்சார அதிர்ச்சிகளுக்கு எதிராக மனித உயிரைப் பாதுகாக்க அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தவறுகளிலிருந்து எழும் தீயைத் தடுக்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் ஆலைக்குள் ஏற்படும் தனிமை தவறுகளை முன்கூட்டியே கண்டறியலாம். சிக்மா எஞ்சிய நடப்பு சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் 2 மற்றும் 4 துருவங்களுடன் IEC EN 61008-1 தரநிலைக்கு ஏற்பவும், ISO 9001: 2008 தர உத்தரவாத முறையின் கீழ் CE விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. என்ன வித்தியாசம் ...